ป่วยโควิด 16.7 ล้านคน ตาย 6.6 แสนศพ นักศึกษาไทยติดเชื้อในอียิปต์ ดับ 1

ป่วยโควิด 16.7 ล้านคน ตาย 6.6 แสนศพ นักศึกษาไทยติดเชื้อในอียิปต์ ดับ 1

-19 24 2.48 16,737,842 9,749,159 660,383 (CSSE) 12.35 . 29 .. 1 6.4 4,351,997 149,256 32,653 2 4.1 2,483,191 88,539 402,697 5 44,876 4 487,654 21,676 159,639 13,033 16…
Read More

Leave a Reply