Kanun kabul edildi: EGM, bekçilerin görev ye yetkilerini açıkladı

Kanun kabul edildi: EGM, bekçilerin görev ye yetkilerini açıkladı

çileri Bakanl’ndan yaplan açklamada, “C¸ars¸ ve Mahalle Bekc¸ileri Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulunda 11.06.2020 tarihinde kabul edilerek kanunlas¸ms¸tr” denildi.  Emniyet Genel Müdürlüü’den se bek…
Read More

Leave a Reply