Zoom umožní využívať koncové šifrovanie len platiacim používateľom

BRATISLAVA – Spolonos Zoom sa rozhodla neprida koncové ifrovanie pre bezplatné úty s tým, e takto nechá otvorené dvere na spoluprácu s bezpenostnými zlokami. Uviedol to výkonný riadite firmy Eric Yua…
Read More

Leave a Reply