Apple opravilo chybu v iOS 13.5. Problémy s aplikáciami skončili.

Apple opravilo chybu v iOS 13.5. Problémy s aplikáciami skončili.

Po vydaní aktualizácie iOS 13.5 sme vás v tesnej náväznosti informovali o chybe, ktorá spôsobovala, e sa niektoré aplikácie nedali otvori. Predverom sa uom zaali pre zmenu zobrazova hromadné aktualiz…
Read More

Leave a Reply